Đảng Bộ xã Kỳ Thọ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Đảng bộ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đảng bộ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Chương trình văn nghệ hội nghị tổng kết.

Chương trình văn nghệ hội nghị tổng kết.

Đại biểu tham dự Hội nghị.
Đồng chí Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ khai mạc Hội nghị..

Năm 2017, Đảng ủy xã Kỳ Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, chăn nuôi; thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động bà con nhân dân  tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng số tiêu chí đã đạt lên 12/20 tiêu chí. Các mô hình kinh tế hộ, kinh tế HTX, THT đã có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, tổng sản lượng lương thực đạt 2.548 tấn. Chăn nuôi ổn định và tiếp tục phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,1 %; các hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đảng ủy xã Kỳ Thọ đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị,  nghị quyết đến tận các cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Công tác phát triển đảng được Đảng ủy quan tâm, trong năm đã kết nạp 5 đảng viên mới, tổ chức trao huy hiệu đảng cho 31  Đảng viên.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả mà Đảng Bộ xã Kỳ Thọ đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã cần tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, nhất là nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn liên kết, xây dựng NTM. Bên cạnh đó Đảng bộ cần chú trọng tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn


Tin liên quan