Đảng bộ Quân sự huyện Kỳ Anh: Đại hội chi bộ Ban chính trị nhiệm kỳ 2018-2020.

Chi bộ Ban Chính trị thuộc Đảng bộ quân sự Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức đại hội Ban chính trị nhiệm kỳ 2018-2020. Đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị.

Chi bộ Ban Chính trị  - Đảng bộ quân sự Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức đại hội Ban chính trị nhiệm kỳ 2018-2020. Đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng bộ Quân sự huyện Kỳ Anh đại hội chi bộ Ban chính trị nhiệm kỳ 2018-2020.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Quốc Huân, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân Sự huyện Kỳ Anh báo cáo
chính trị tại Đại hội.

​Nhiệm kỳ 2015-2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cảu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi bộ Ban Chính trị quân sự huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng cấp trên và cấp mình, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu; tổ chức tập huấn cho 415 lượt cán bộ chủ chốt của các đơn vị DQTV; tổ chức giáo dục chính trị cho 5.565 lượt chiến sỹ DQTV, 345 lượt cán bộ hạ sỹ quan lực lượng DBDV; mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo và trưởng các dòng họ tộc, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng cho 272 lượt người tham gia; hàng năm 100% đạt yêu cầu về chất lượng giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh.  Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của LLVT gắn với các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các phong trào thi đua của địa phương được triển khai tích cực và có hiệu quả; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, trong đó đã chi trả chế độ trợ cấp một lần cho gần 525 trường hợp theo QĐ 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ; xét duyệt chuyển tỉnh 4.120 hồ sơ, chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 2.950 đối tượng hưởng theo QĐ 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với xã Kỳ Tây; Kỳ Lạc tổ chức xây dựng, bàn giao 02 nhà tình nghĩa… Nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ năm 2015 đạt TSVM, năm 2016 đạt TSVM tiêu biểu, năm 2017 hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Đặng Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh
​ phát biểu tại hội nghị.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua để có những giải pháp trong nhiệm kỳ mới, góp phần đề ra nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn.

Đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉđạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đại tá Hoàng Quốc Long, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2018-2020, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình,  Chi bộ  tiếp tục phấn đấu nỗ lực tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy cơ sở trong tình hình mới và xây dựng chi bộ “03 tốt”, “03 không”; quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã đề ra.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, Đại hội đã trực tiếp bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020. Với số phiếu bầu đạt cao, đồng chí Nguyễn Quốc Huân, Chính trị viên phó tái cử chức vụ Bí thư và đồng chí Lê Vĩnh Bảo tái cử chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2018-2020./.


Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn


Tin liên quan