Đảng bộ huyện Kỳ Anh, long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025.

13:54 14/08/2020
Sáng ngày 14/8 Đảng bộ huyện Kỳ Anh long trọng tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Nguyễn thị Nữ Y, phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh diện các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ, cùng với 239 đại biểu chính thức đại diện cho 5.590 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội và nhấn mạnh Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình kết quả thực hiện NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các mũi đột phá cho nhiệm kỳ. Đại hội cũng sẽ tiến hành lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia tích cực vào các nội dung Đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 25; xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trong 5 năm tới, với phương châm: " Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển" và xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác tối đa mọi nguồn lực và tiềm năng, lợi thế vùng ven biển và đất rừng; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn nông thôn mới".

Đại biểu tham dự đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 -2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội, do đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia trình bày khẳng định: Nhiệm kỳ qua với tinh thần đoàn kết, dân chủ, bằng nghị quyết sát đúng, kịp thời, bằng tâm huyết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, nỗ lực của toàn dân... Kỳ Anh tạo nên những thành quả nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển bền vững, đảm bảo tỷ trọng hài hòa giữa các lĩnh vực nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại-  dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,03%; Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 6,455 nghìn tỷ đồng, tăng 49,2% so với năm 2015. Điểm nhấn nổi bật nhất trong thành tựu của Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ qua đó là lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng cơ bản đồng bộ. Sản xuất, kinh doanh phát triển, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, nhận thức, tư duy của người dân thay đổi rõ nét, môi trường chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện đạt 359 tiêu chí, bình quân 17,95 tiêu chí/xã, tăng 92 tiêu chí so với năm 2015; có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thực hiện có hiệu quả chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), hiện nay có 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn phẩm OCOP. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy thế mạnh của đồi rừng, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Chuyển đổi diện tích đất sản xuất lâm nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, trong 5 năm toàn huyện đã trồng được trên 305 ha cây ăn quả, nâng tổng số diện tích cây ăn quả toàn huyện lên 1.116 ha

Đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm (OCOP)

Công nghiệp - xây dựng, thương mại- dịch vụ góp phần tạo việc làm, khai thác tiềm năng của địa phương. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 12,94%/năm, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng, bằng 105,7% so với chỉ tiêu Đại hội, tăng 68,9% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện đạt hơn 2.300 tỷ đồng, có 550 công trình được triển khai. Các dự án đưa vào sử dụng, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, phục vụ nhu cầu thiết yếu đời sống dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, từ các phong trào thi đua: lao động sản xuất, hiến đất, hiến cây, tài sản trên đất để thực hiện các chương trình, dự án... đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, 5 năm qua, có 400 tập thể và cá nhân được vinh danh điển hình tiên tiến. Nhờ thực hiện tốt vai trò nêu gương, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo”, Quy chế Dân chủ cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó huyện đã chủ động, tích cực sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực hoặc có biểu hiện trì trệ; tăng cường cán bộ về làm chủ trì ở các đơn vị cơ sở khó khăn. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc và có sức lan tỏa rộng lớn.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sổi nổi đạt được những kết quả nổi bật góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được thực hiện một cách quyết liệt; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt gần đây, huyện Kỳ Anh đã có những nỗ lực lớn để phòng và khống chế đại dịch Covid 19 không để xẩy ra trên địa bàn. Chương trình mục tiêu y tế hoạt động có hiệu quả, tiếp tục duy trì 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh đảm bảo, thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng phối hợp có hiệu quả trong việc nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung củng cố, xây dựng cơ sở vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng dân quân, tự vệ đủ về số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện, các xã phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chủ động, kịp thời trong việc nắm tình hình, xử lý giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Phối hợp giữa các lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp lâu dài về tệ nạn xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng. Tăng cường lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã kết nạp được 785 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy quan tâm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng vị trí công tác. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện chính sách xây dựng Nông thôn mới, quản lý và sử dụng đất đai, cải cách hành chính; việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực.Các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận được cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Công tác dân vận chính quyền có chuyển biến tích cực; thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được thực hiện nghiêm túc với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Đại hội đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong đó đề ra ba nhiệm vụ đột phá là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tập trung chỉ đạo quyết liệt cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khai thác tiềm năng lợi thế ba vùng sinh thái, hình thành các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quốc gia, sản phẩm chủ lực của Tỉnh và các sản phẩm đặc trưng địa phương (OCOP). Huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông theo các trục phát triển nội huyện và kết nối Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng đô thị, hạ tầng các vùng sản xuất, hạ tầng dịch vụ du lịch, kinh tế biển.

Đồng chí Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội  đồng chí Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015 -2020, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần đựơc khắc phục. Đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới: Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tàn diện; cần lập quy hoạch vùng huyện đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch. Trong XD NTM xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo một cách căn cơ, bài bản, chú trọng phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, từng bức hình thành các sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực mà huyện có lợi , đồng thời với chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần có các giải pháp để chuyển dịch cơ cấu lao động, cung ứng nguồn nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng; Phát triển đô thị phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng NTM để từng bước hình thành khu đô thị Kỳ Đồng- trung tâm chính trị - kinh tế- văn hóa của huyện theo hướng đô thị xanh, hiện đại, có kết cấu hạ tần đồng bộ đảm bảo tiêu chí đô thị loại 5, phát triển mạnh về số lượng các sản phẩm OCOP. Tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ. Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, con người trong thời kỳ mới. Giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới

Theo đề án Đại hội được bầu 37 ủy viên BCH, trong đó tỉnh chỉ định 1 cán bộ của tỉnh tham gia vào BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh. Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ tại Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào BCH Ddanrg bộ khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 ./.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa mới


Nhóm PV