Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 04/01, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 04/01, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy  Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện, Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết....

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết....

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực và BTV Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban Đảng, cùng với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cho cấp ủy Huyện, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ chính quyền hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tham mưu triển khai trên các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, lịch sử Đảng. Trong đó tích cực đổi mới, nâng cao việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6 (Khóa XII); chủ động thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin cho Thường Trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là khắc phục hậu quả cơn bão số 10, hoạt động của khu kinh tế Vũng Áng, tiến độ khắc phục sự cố môi trường…

Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh,
Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy khai mạc hội nghị

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan đã tổ chức cho đảng viên, cán bộ tham gia đầy đủ học tập quán triệt và viết bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6 ( khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, kết quả 100 % cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy tham gia học tập, viết bài thu hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 ( Khóa XII), Chị thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 12, Quy định 300 của Ban Thường vụ Huyện ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức, viên chức và cán bộ lực lượng vũ trang… Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ đã thực hiện khá nghiêm túc quy chế làm việc. Hàng tháng, duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành và các chi bộ, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị cụ thể, chu đáo, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ tự phê bình và phê bình, đảm bảo nguyên tắc tập trung lãnh đạo, cá nhân phụ trách.. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm.

Với phương hướng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy huyện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu góp phần xay dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan công sở văn minh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tạo không khí đoàn kết trong cơ quan.

Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh đã trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.


Hoàng Hạnh, Anh Đức


Tin liên quan