Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy- Chính quyền- Khối Dân huyện Kỳ Anh: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2018).

Sáng ngày 1/2, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy- Chính quyền – Khối dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2018).

Sáng ngày 1/2, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy- Chính quyền – Khối dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2018).

Chương trình văn nghệ kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2-1930-3/2/2018)

Diễn văn truyền thống tại buổi lễ đã ôn lại chặng đường 88 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cách đây 88 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và hành động, đó là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam như Bác Hồ từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua chặng đường lịch sử 88 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh
đọc diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những thắng lợi giành được trong 88 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .  Thừa hưởng và kế tục thành quả đó, các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã lãnh đạo nhân dân ta mở ra thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà - thời đại Hồ Chí Minh.

Cán bộ, Đảng viên các cơ quan Huyện ủy, UBND  huyện, Khối dân huyện Kỳ Anh
tham dự lễ kỷ niệm.
Cán bộ, Đảng viên các cơ quan Huyện ủy, UBND  huyện, Khối dân huyện Kỳ Anh
tham dự lễ kỷ niệm.

Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 3 - 1930, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định mở ra bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, truyền thống cách mạng của quê hương và con người Hà Tĩnh được phát triển lên gấp bội. Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong 88 năm qua đã khẳng định: Các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Tĩnh luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ thời cơ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, từng bước xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Hòa trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, trong 2 ngày 04 và 05 tháng 6 năm 1930, tại đền Phương Giai (xã Kỳ Bắc), Hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Kỳ Anh được tiến hành với sự tham gia của 37 đảng viên. Hội nghị đã cử ra BCH lâm thời gồm 07 người, đồng chí Nguyễn Tiến Liên làm Bí thư.

Cùng với cả nước, nhân dân huyện Kỳ Anh luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh nhà trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên CNXH. 88 năm xây dựng và trưởng thành, với 25 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo nhân dân huyện nhà viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc và truyền thống quật cường cách mạng của người Kỳ Anh. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc chống Mỹ xâm lược, Kỳ Anh đã có hàng chục ngàn người tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; hàng ngàn chiến sỹ hy sinh và thương binh, bệnh binh khác. Từ những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc đó, nhân dân và lực lượng vũ trang Kỳ Anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều đơn vị và cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng Cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa huyện Kỳ Anh có bước phát triển vượt bậc. Từ một huyện có nền kinh tế thuần nông, kém phát triển, vùng đất nghèo khó của bao đời nay, đã trở thành trung tâm công nghiệp, không chỉ trong nước mà cả ở khu vực. Để đáp ứng với yêu cầu phát triển công nghiệp hóa gắn với quá trình đô thị hóa, ngày 10/4/2015, UBTV Quốc hội khóa 13 có Nghị quyết 903 về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và các đơn vị thực thuộc thị xã.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, văn hóa - xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được củng cố. Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân tiếp tục được phát huy. Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã đạt những kết quả toàn diện, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 102,2% so với năm 2016; thu trên địa bàn đạt 122% kế hoạch, bằng 126% năm 2016. Chi ngân sách kịp thời, đúng quy định, bảo đảm cho hoạt động chi thường xuyên và nhiệm vụ đầu tư phát triển.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu
tại lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển được trung ương và tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt là cơn bão số 10 gây hậu quả hết sức nặng nề không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài; nhưng được sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhà, sự quan tâm của các tổ chức trong và ngoài nước, với truyền thống, bãn lĩnh, trí tuệ của con người Kỳ Anh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, không những sớm khắc phục hậu quả để ổn định với quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, biến khó khăn, thách thức thành thời cơ xây dựng và phát triển bền vững. Đón Tết năm nay, chúng ta có hàng trăm hộ dân có ngôi nhà mới khang trang, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được nâng cấp, nông thôn mới có những kết quả đáng trân trọng, trong năm có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM trong sự phấn khởi của bà con nhân dân, toàn huyện đạt 329 tiêu chí, bình quân 15,6 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 11 tiêu chí. Đời sống văn hóa xã hội của người dân tiếp tục được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, chất lượng, hiệu quả phong trào ngày càng khẳng định; sức trẻ Kỳ Anh hôm nay không chỉ khẳng định tại đấu trường trong nước mà cả khu vực, mang vinh quang, làm rạng danh quê hương đất nước. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và phát huy hơn trước, an sinh xã hội được cải thiện, kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng khá; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, năng lực và sức chiến đấu được phát huy, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, Đảng ủy cơ quan Chính quyền và Chi bộ Khối dân đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng và các đồng chí Bí thư Đảng bộ 3 cơ quan.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo các Ban Đảng
​ nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng.
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Chính quyền
và Khối dân nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng.

Kỷ niệm 88 năm là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, củng cố niềm tin và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng; xây dựng quê hương Kỳ Anh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc cho mọi người dân.


Mạnh Hải, Trung Anh, Phạm Tuấn


Tin liên quan