Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chiều ngày 4/1, Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các Ban Đảng Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 4/1, Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện, đại diện các Ban Đảng Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền, Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện chủ trì hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết...

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết...
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện,
Bí thư Đảng bộ Chính quyền khai mạc hội nghị tổng kết....

​Với những thách thức không nhỏ trong năm 2017 như bão lụt, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND  huyện trong xây dựng các chủ trương, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong lĩnh vực kinh tế bám sát các NQ của Huyện ủy, của HĐND huyện và chương trình công tác của UBND  huyện để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xay dựng đề án, chương trình, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể, sát tình hình thực tế. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội;  chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, đẩy mạnh việc thực hiện NQ 03 của BCH Đảng bộ huyện, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tập trung đầu mối, đơn giản thủ tục.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó CT TT HĐND  huyện, Phó Bí thư Đảng bộ Chính quyền
huyện báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng không ngừng được tăng cường, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia học tập NQ TW4, khóa XII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”,  duy trì nghiêm túc nề nếp chào cờ đầu tháng, nghe kể chuyển đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức Đảng đã chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo đúng điều lệ Đảng…

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị tổng kết....

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Đảng bộ chính quyền huyện Kỳ Anh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, làm tốt công tác  giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò đề xuất tham mưu các giải pháp, chính sách nhằm triển khai thực hiện thắng lợi NQ số 05- NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về tình hình thực  hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2018. NQ số 02 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. NQ số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới, Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, HĐND  huyện khóa XIX, thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiếp tục  thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, giảm 1/3 thủ tục, ½ thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục  chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng đảng trong Đảng bộ, duy trì chế độ sinh hoạt của cấp ủy và các chi bộ, trong năm mỗi chi bộ phải có ít nhất một chuyên đề theo lĩnh vực nhằm phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
​ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết.

Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ Chính quyền huyện Kỳ Anh đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.


Mạnh Hải, Trung Anh


Tin liên quan