Địa chỉ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp

17:00 15/05/2017

- Địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân: http://nguoidan.chinhphu.vn

- Địa chỉ tiếp nhận, trả lời kiến nghi của Doanh nghiệp: http://doanhnghiep.chinhphu.vnÝ kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng