Tổng kết công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2018, triển khai Nghị đinh 155/2018/NĐ-CP.

11:06 03/01/2019
UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2018; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai Nghị đinh 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng y tế huyện Kỳ Anh, Trung tâm y tế huyện; đại diện lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 của tỉnh. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã trưởng, phó ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, Trạm trưởng các Trạm y tế xã cùng cán bộ chuyên trách về An toàn thực phẩm trên địa bàn toàn huyện.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2018; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai Nghị đinh 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng y tế huyện Kỳ Anh, Trung tâm y tế huyện; đại diện lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 của tỉnh. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã trưởng, phó ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, Trạm trưởng  các Trạm y tế xã cùng cán bộ chuyên trách về An toàn thực phẩm trên địa bàn toàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị..
Chủ trì hội nghị..

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2018 đã được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo kip thời. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ngày càng hoàn thiện và chặt chẻ; Công tác phối hợp liên ngành có sự chủ động và tham gia của nhiều ngành chức năng như: Y tế, Nông nghiệp, Kinh tế hạ tầng, Công an, Quản lý thị trường, Đài PT.TH... Cùng với đó mục tiêu kế hoạch hoạt động của năm 2019 là kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng y tế huyện  Triển khai Nghị đinh 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Đại diện Đội quản lý thị trường phát biểu tại hội nghị..
Đại diện xã Kỳ Đồng tham luận tại hội nghị...

Cũng tại đây các ý kiến đóng góp cũng như giải đáp thắc mắc, câu hỏi của đại biểu tham dự và thống nhất một số nội dung trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Sau hội nghị nhanh chóng triển khai Nghị định và chủ động xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí hoạt động hợp lý và hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Y tế kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Y tế huyện đề nghị xây dựng kế hoạch, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thành lập đoàn liên ngành các cấp. Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên địa bàn yêu cầu cơ sở phát huy chức năng quản lý nhà nước để phối hợp xử lý. Thời gian tới nhất là Tết cổ truyền đang đến gần phải đảm bảo tốt vấn đề an toàn thực phẩm cho nên đề nghị ban chỉ đạo các xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát./.


Anh Đức


Tin liên quan