Thư ngỏ - Vận động ủng hộ Chương trình “Xuân chia sẻ - Tết yêu thương” huyện Kỳ Anh năm 2023

16:35 28/11/2022
Ngày 22/11//2022, Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" huyện Kỳ Anh đã có thư ngỏ kính gửi Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước về việc vận động ủng hộ Chương trình “Xuân chia sẻ - Tết yêu thương” huyện Kỳ Anh năm 2023, với nội dung:

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”,  trong những năm qua,  huyện Kỳ Anh đã đón nhận sự quan tâm, tài trợ, ủng hộ tích cực, hiệu quả của các tổ chức, các nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội nói chung, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế nói riêng. Từ nguồn kinh phí vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo.

Tuy vậy, hiện nay trên địa bàn huyện Kỳ Anh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao; vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, chung tay của cộng đồng, xã hội để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Tiếp tục phong trào “Cả nước chung tay vì người – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Kỳ Anh tổ chức Chương trình “Xuân chia sẻ – Tết yêu thương” năm 2023 nhằm kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện phát huy truyền thống đoàn kết, nhân văn “Thương người như thể thương thân”, “Lá rách ít đùng lá rách nhiều” của con người Việt Nam, của quê hương Kỳ Anh cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ  người nghèo, người yếu thế trong xã hội nhân dịp Tết đến - Xuân về.

* Thời gian tổ chức: Dự kiến tối ngày 31 tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm tổ chức: Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận và vinh danh các tổ chức, cá nhân ủng hộ Chương trình, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký với Ban tổ chức Chương trình (qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh. Số điện thoại liên hệ: 0912488465 hoặc 0981303807) .

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN VẬN ĐỘNG

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Mã Lương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ AnhTin liên quan