Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

16:35 23/12/2019

Xem chi tiết nội dung ở văn bản đính kèm


Hội đồng nhân dân huyện


Tin liên quan