Thông báo: Tìm thông tin liên lạc của người chuyển quyền sử dụng đất (liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Hà sử dụng đất tại thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

14:24 07/03/2023
Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh đang tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Hà sử dụng đất tại thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thửa đất bà Nguyễn Thị Hà đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất có nguồn gốc trước đây được UBND huyện Kỳ Anh Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận số phát hành D 0516517, cấp ngày 19/3/1997 cho ông Nguyễn Văn Vinh (nay là ông Nguyễn Tiến Vinh) tại thửa đất số 1592 (nay là số thửa 663), tờ bản đồ số 01-299/TTg (nay là TBĐ số 93) với diện tích 1200 m 2 , trong đó đất ở 300 m 2 , đất trồng cây lâu năm: 900 m 2 , thời hạn sử dụng lâu dài. Đến ngày 08/12/1997 ông Nguyễn Văn Vinh (nay là ông Nguyễn Tiến Vinh) chuyển nhượng QSDĐ thông qua Giấy xin chuyển nhượng được UBND xã Kỳ Tây xác nhận ngày 08/12/1997. Theo quy định thì Giấy xin chuyển nhượng QSDĐ được lập trước ngày 01/7/2014 không được xem là hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nên người nhận chuyển chỉ có Giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành D 0516517, cấp ngày 19/3/1997. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Vinh (nay là ông Nguyễn Tiến Vinh) để làm việc và hoàn thiện hồ sơ theo quy định nhưng không liên lạc, không liên hệ và không rõ địa chỉ thường trú của ông Nguyễn Văn Vinh (nay là ông Nguyễn Tiến Vinh) ở đâu.

Để hoàn thiện hồ sơ và có cơ sở cấp giấy chứng nhận QSDDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hà được quy định tại điểm b,c khoản 2, Điều 82, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh thông báo cho ông Nguyễn Văn Vinh (nay là ông Nguyễn Tiến Vinh) được biết và liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh để được giải quyết thủ tục hồ sơ theo quy định./.

(Có văn bản chi tiết kèm theo)Tin liên quan