Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh

14:30 03/04/2019
Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh

Từ ngày 01/3/2019, Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh chính thức sử dụng số điện thoại đường dây nóng 02393 508 389 (thay cho số 02393 950 789) trực 24/24h để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của nhân dân về các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thương mại.

Xem chi tiết ở văn bản đính kèmTin liên quan