Thông báo phạm vi mất an toàn bắn đạn thật trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình

16:55 09/08/2019

Xem chi tiết tại văn bản đính kèmTin liên quan