Thông báo phạm vi mất an toàn bắn đạn thật trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm