Tập huấn hướng dẫn hoàn thiện và khai thác thác cơ sở dữ liệu cung lao động

13:54 19/09/2018
Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn hoàn thiện và khai thác thác cơ sở dữ liệu cung lao động năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cùng các đồng chí Chủ tịch, Văn phòng- thống kê, Văn hóa -chính sách ở 21 xã trong toàn huyện.

Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh  Xã hội - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn hoàn thiện và khai thác thác cơ sở dữ liệu cung lao động năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cùng các đồng chí Chủ tịch, Văn phòng- thống kê, Văn hóa -chính sách ở 21 xã trong toàn huyện.

Tập huấn hướng dẫn hoàn thiện và khai thác thác cơ sở dữ liệu cung lao động

Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ đã được hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên phần mềm để có thể sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu cung lao động online, như hướng dẫn sử dụng điều tra lao động, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu cung lao động; hướng dẫn sử dụng cài đặt phần mềm...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh  phát biểu tại tập huấn
Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Các đồng chí giảng viên truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức và hướng dẫn kỹ năng cho các cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm có thể sử dụng thành thạo các chức năng cần thiết trên phần mềm, phục vụ khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu cung lao động trên địa bàn quản lý…./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan