Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

08:09 11/10/2018
Sáng ngày 10/10, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị được phân công phụ trách chỉ đạo các xã theo Kế hoạch số 1019/KH-UBND của UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, công chức Văn hóa- Chính sách, Văn phòng Thống kê; trưởng các thôn và điều tra viên của các xã trong toàn huyện.

Sáng ngày 10/10,  UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với sở Lao động Thương binh Xã hội  tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.  Các đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị được phân công phụ trách chỉ đạo các xã theo Kế hoạch số 1019/KH-UBND của UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, công chức Văn hóa- Chính sách, Văn phòng Thống kê; trưởng các thôn và điều tra viên của các xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn...
Đại biểu tham dự lớp tập huấn...
Lãnh đạo Sở LĐTBXH  tỉnh phát biểu tại khai mạc lớp tập huấn....

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên Sở Lao động Thương binh Xã hội  tỉnh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản tổng quan về Chương trình giảm nghèo và giới thiệu một số nội dung cơ bản chương trình 135; Hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo TT17 và TT14 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; phổ biến Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều và một số về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn các xã chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời thảo luận giải đáp các vướng mắc mà các đại biểu quan tâm...

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho các học viên hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra, mục đích của công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn, làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội đối với các gia đình ở các địa phương, đảm bảo khách quan, chính xác và đúng thời gian quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện phát biểu tại lớp tập huấn....

Phát biểu tại tập huấn,  đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo huyện tập trung bám nắm tình hình ở cơ sở, chỉ đạo các địa phương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng phương pháp, quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân; Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng; tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương. Đồng thời yêu cầu các đồng chí học viên tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc nội dung các bài giảng để về áp dụng triển khai đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương;/.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan