Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018

07:23 10/10/2018
Sáng ngày 9/10, phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018.

Sáng ngày 9/10, phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị....
Đại diện sở Lao động Thương binh Xã hội
phổ biến Quyết định số 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ....

Tại lớp tập huấn, đại diện sở Lao động Thương binh Xã hội  đã phổ biến Quyết định số 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; những nội dung cơ bản trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và mua bán người, thực trạng tệ nạn xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh và một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, phổ biến các kỹ năng về trong công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Thúy Nga


Tin liên quan