Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4 năm 2018.

14:43 12/10/2018
Chiều ngày 11/10, Hội đồng Giáo dục QPAN huyện Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Chiều ngày 11/10, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn...
Trung tá Nguyễn Quốc Huân, Chính trị viên phó Ban CHQS  huyện trực tiếp lên lớp các chuyên đề..

Tham gia lớp học có 451 học viên là cán bộ thuộc đối tượng 4 tham gia. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP- AN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP- AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP- AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Trung Anh


Tin liên quan