Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phong trào suốt đời học tập trong Gia đình, Dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”

00:29 28/12/2018
UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính Phủ về việc “ Đẩy mạnh phong trào suốt đời học tập trong Gia đình, Dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính Phủ về việc “ Đẩy mạnh phong trào suốt đời học tập trong Gia đình, Dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Dự   hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự hội  nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
Các đ/c chủ trì hội nghị

Nhận thức được vị trí, ý nghĩa chiến lược của vấn đề xây dựng xã hội học tập sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án đạt một số kết quả như sau: Tổ chức 9 lớp tập huấn, xây dựng các mô hình “ Cộng đồng học tập cấp xã’’, xây dựng các phong sự tin bài đăng tải thường xuyên trên Cổng Thông tin Điện tử của huyện Kỳ Anh….. Qua đó, nhận thức của nhân dân về sự cần thiết phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời từng bước được nâng lên

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh gia cao công tác khuyến học khuyến tài và phong trào học tập cộng đồng. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động thực  hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức hội và phòng Giáo dục huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng người dân hộ gia đình dòng họ và cộng đồng, phát động các phong trào học tập thi đua tại các địa phương

Để kịp thời biểu dương những thành tích tiêu biểu của các tập thể và các gia đình đã góp phần xây dựng, phát triển xã hội học tập giai đoạn 2015-2018, tại hội nghị, UBND  huyện đã trao kỷ niệm chương, giấy khen cho các  tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài và thực hiện Đề án 281.


Trung Anh


Tin liên quan