Phiên họp thường kỳ tháng 2

20:24 27/02/2023
Chiều ngày 27/2, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai kế hoạch tháng 3 năm 2023. Dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND; Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.
Chủ trì phiên họp

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 2, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sản xuất nông - lâm - nghiệp. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào ra quân làm giao thông nông thôn đầu xuân Quý Mão. Tổ chức lập đề án công nhận xã Kỳ Đồng là đô thị loại V, chỉ đạo UBND xã Kỳ Đồng rà soát, đánh giá tiêu chí đô thị Kỳ Đồng.

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2023. Ban hành kế hoạch kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và Môi trường năm 2023. Thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và gia đình năm 2023 trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra và công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022.

Đồng chí Hoàng Trọng Lý - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phát biểu tại phiên họp

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2023. Đôn đốc, chỉ đạo các xã hoàn thành nội dung phục vụ các sở ban ngành cấp tỉnh vào thẩm định đánh giá xã nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức thực hiện Chương trình Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Triển khai phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2023.

Đại biểu tham luận

Xây dựng và ban hành Đề án “giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế đẩy lùi một số vấn đề xã hội mang tính tiêu cực xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo”. Triển khai, thực hiện các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3.

Rà soát, tham mưu lựa chọn danh mục các tuyến đường, triển khai khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình theo kế hoạch duy tu bảo dưỡng năm 2023. Tiếp tục hoàn thiện đề án công nhận xã Kỳ Đồng là đô thị loại V trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Thực hiện quy trình bổ nhiệm các vị trí theo Thông báo 347 ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp thường kỳ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng yêu cầu: Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND huyện đã đề ra các phòng ban, ngành cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng phần việc, xử lý, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tập trung xây dựng khung kế hoạch cải cách hành chính và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; Công tác thu, chi ngân sách; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...


Trà Giang- Trung Anh


Tin liên quan