Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Kỳ Anh.

08:59 11/10/2018
Ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã khảo sát, làm việc với huyện Kỳ Anh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự và làm việc với Đoàn Giám sát về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện, Phạm Văn Dũng, HUV, PCT UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đã khảo sát, làm việc với huyện Kỳ Anh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự và làm việc với Đoàn Giám sát về phía huyện Kỳ Anh có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện, Phạm Văn Dũng, HUV, PCT UBND  huyện, Chủ tịch UBMTTQ  huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Trước khi làm việc, Đoàn đã đi khảo sát các xã: Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Tân, Kỳ Văn.

Đoàn  đi khảo sát các xã: Kỳ Bắc, Kỳ Tiến
Đoàn đi khảo sát các xã: Kỳ Tân, Kỳ Văn.
Đoàn Giám sát HĐND  tỉnh làm việc với huyện Kỳ Anh.
Đại biểu tham dự buổi làm việc...
Đại biểu tham dự buổi làm việc...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị huyện Kỳ Anh đã tạo ra chuyển biến lớn, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc, nhiều dấu ấn nổi bật trong xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, kinh tế từng bước phát triển, môi trường ngày càng được đảm bảo. Theo đó, đến nay toàn huyện đạt 320 tiêu chí, bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, tăng 274 tiêu chí so với cuối năm 2011, trong đó có 9 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ có thêm 2-3 xã đạt chuẩn; thu nhập bình quân/đầu người tăng từ 17,5 triệu đồng/người/năm (năm 2013) lên 30,03 triệu đồng (năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,44% năm 2012 của tiêu chí cũ xuống còn 14,35%; sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch sang hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; kế cấu hạ tầng kỹ thuật được xây dựng theo hướng bền vững; chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học ngày càng cải tiến nâng cao;…

Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện  báo cáo kết quả thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Kỳ Anh

Tại buổi làm việc các đại biểu đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa xác định đúng vai trò, tầm quan trọng xây dựng NTM dẫn tới công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, thiếu kiên quyết; công tác tuyên truyền, vận động thực sự chưa sâu, sát, rộng rãi và có hiệu quả đến tận người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng xây dựng NTM; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội còn khó khăn;… Đông thời, các đại biểu đã phân tích rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan về một số số tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện:
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở Kỳ Anh đã thay đổi

Huyện Kỳ Anh đã đưa ra một số kiến nghị đề xuất, trung ương cần có chính sách thỏa đáng cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang để nâng cấp hạ tầng, nhất là giao thông, các thiết chế văn hóa, trường học; xem lại xã nào cũng phải có sân vận động rộng trên 13 ngàn m2; và cấp tỉnh quan tâm đến các xã khó khăn chưa đạt chuẩn như: Kỳ Tây, Kỳ Hợp, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Thọ, Kỳ Văn.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 16 xã đạt chuẩn, 5 xã đạt 17 tiêu chí, bình quân 19,2 tiêu chí/xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện Kỳ Anh trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  đánh giá cao kết quả thực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của huyện Kỳ Anh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, huyện Kỳ Anh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyến truyền trong xây dựng NTM; xây dựng NTM phải đi vào làm những việc thiết thực, hiệu quả, thực chất, phát huy được tinh thần dân chủ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; nâng cao năng suất sản xuất và từng bước nâng cao cuộc sống người dân./.


Mạnh Hải- Phạm Tuấn- Trung Anh


Tin liên quan