Luật Hợp tác xã năm 2012

17:01 14/01/2022
Sau 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động của Hợp tác xã trên trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Một số HTX sau khi chuyển đổi hoạt động có nhiều chuyển biến trong sản xuất kinh doanh, đã tác động tích cực, làm thay đổi cách nhìn của người dân về mô hình HTX kiểu mới

Sau khi Luật HTX năm 2012 và Nghị định 193 của Chính phủ quy định một số điều của Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện Luật HTX trên địa bàn huyện.

UBND huyện Kỳ Anh tổ chức các buổi tập huấn cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn

Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể huyện phối hợp với các ban, ngành tập trung, đẩy mạnh triển khai hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện với nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc lồng ghép thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt câu lạc bộ ở địa phương. Các hoạt động tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi rộng khắp trong toàn huyện.

Các hoạt động tuyên truyền


Thúy Nga - Anh Đức


Tin liên quan