Ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước - Chi Cục thuế - Ngân hàng Agribank Việt Nam - Chi nhánh bắc Kỳ Anh

08:28 06/10/2018
Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh - Chi cục thuế huyện - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh bắc Kỳ Anh vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Tâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh - Chi cục thuế huyện - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh bắc Kỳ Anh vừa  tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Tâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự lễ ký kết

Mục đích thỏa thuận liên tịch là mở rộng các hình thức thu nộp NSNN, tăng quy mô và tỷ lệ ủy nhiệm thu qua ngân hàng, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Hỗ trợ công tác thu, nộp NSNN và các khoản thu khác của cơ quan thuế, tạo điều kiện cho việc xác định số nợ thuế nhanh chóng, chính xác. Phạm vi và đối tượng áp dụng là các khoản thu ngân sách nhà nước thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc ngân sách nhà nước; tiền nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Các tổ chức cá nhân thuộc Chi cục thuế trên địa bàn quản lý nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc nộp tiền phạt vi phạm hành chính.

Đại diện Kho bạc Nhà nước huyện thông qua lễ ký kết...
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại lễ ký kết...
Ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc nhà nước - Chi Cục thuế
- Ngân hàng Agribank Việt Nam - Chi nhánh bắc Kỳ Anh

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Chi Cục Thuế Kỳ Anh, Kho bạc Nhà nước  huyện, Ngân hàng Agribank Việt Nam - Chi nhánh bắc Kỳ Anh đã ký kết thoả thuận liên tịch chi theo nguyên tắc kết nối và trao đổi thông tin, giữ liệu điện tử giữa các bên về số phải thu, số đã thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với qui định của luật NSNN, Luật tổ chức tín dụng và thông tư số 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở đó, các bên chịu trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế theo hình thức mới, đào tạo tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ theo đúng qui trình nghiệp vụ qui định. Phối hợp xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến khoản thu, nộp vào ngân sách nhà nước./.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan