Kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế tại các trạm xã năm 2018.

23:15 22/11/2018

Căn cứ kế hoạch số 1187/KH_UBND ngày 9/11/2018 của UBND huyện về việc triển khai kiểm tra liên ngành về công tác quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2018. Sáng 21/11, Đoàn liên ngành kiểm tra liên ngành về công tác quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế huyện đã đi kiểm tra các Trạm y tế xã Kỳ Đồng, Trạm y tế xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh.

Tại các nơi kiểm tra Đoàn đánh giá cao công tác tổ chức khám, cấp phát thuốc cho đối tượng có thẻ BHYT kịp thời, thanh toán các khoản chi phí khám chữa bệnh đầy đủ, đúng qui định. Các thủ tục tài chính và các điều kiện đảm bảo công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm tại các trạm y tế đạt yêu cầu...Bên cạnh đó Đoàn còn chỉ ra những tồn tại mà các trạm y tế xã thường mắc phải như: Thực hiện chưa đúng với quy trình khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, thiếu sót một số thông tin trong ký nhận và ghi tên của bệnh nhân, tồn đọng thuốc tại các trạm y tế xã còn nhiều.

Cũng nhân đây các trạm y tế xã đã có những đề xuất nên tăng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế về cho các trạm và xóa trần đơn( quy định mức cấp thuốc ). Đề nghị cấp đúng danh mục thuốc dự trù của trạm y tế. Thẻ Bảo hiểm toàn xã hàng quý quá ít, phân nguồn quỹ theo đầu thẻ Bảo hiểm y tế thấp so với tổng số người dân được cấp thẻ Bảo hiểm. Đồng thời đề nghị thanh toán chi phí dịch vụ kỷ thuật theo đúng hợp đồng...


Anh Đức


Tin liên quan