Huyện Kỳ Anh triển khai thực hiện Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

08:18 11/10/2018
Chiều ngày 10/10, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung theo quyết định số 2443/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự thủ tục công nhận lại đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Dự hội nghị có đại diện sở Tài nguyên Môi trường; Phạm văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 717 của BTV Huyện ủy .

Chiều ngày 10/10, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung theo quyết định số 2443/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự thủ tục công nhận lại đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Dự hội nghị có đại diện sở Tài nguyên Môi trường; Phạm văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 717 của BTV Huyện ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị...

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã triển khai thực hiện chủ trương của cấp trên, chỉ đạo các xã tuyên truyền, quán triệt và làm thủ tục công nhận đất ở trước năm 1980 cho một số trường hợp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn mộ số hộ dân có nhu cầu kê khai công nhận đất ở.

Thực hiện Công văn số 3581/VPCP-NN về việc công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018 quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980. Theo đó, Quy định này chỉ áp dụng cho việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở đã kê khai, đăng ký sử dụng vào mục đích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg đã bị mất, hư hỏng, thất lạc không còn để xác nhận có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, HUV, PCT UBND  huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể nội dung quy định kèm theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND , về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc thực hiện; Điều kiện thực hiện công nhận lại diện tích đất ở; Hạn mức công nhận lại diện tích đất ở; trình tự thủ tục cũng như trách nhiệm của chính quyền và ngành chuyên môn trong thụ lí, giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Đồng thời đề nghị phòng Tài nguyên - Môi trường và lãnh đạo các xã sau hội nghị này, về triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung, thủ tục tới các tầng lớp nhân dân, hướng dẫn cụ thể để người dân đảm bảo các điều kiện được công nhận đất ở theo quy định./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan