Huyện Kỳ Anh triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX

09:33 03/02/2023
Sáng 2/2, UBND huyện tổ chức phiên họp để triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Mã Lương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện.

Chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Mở đầu phiên họp, đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Theo đó, chủ đề kế hoạch năm 2023 là: “Tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng đô thị Kỳ Đồng, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng trên địa bàn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Mục tiêu tổng quát trong năm nay là: Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản, VTNN, ATTP, quy hoạch... Hấp thu tối đa cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, ... Tháo gỡ các tồn đọng kéo dài về đất đai, GPMB; nâng cao hoạt động văn hóa, chất lượng giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hội, an toàn giao thông.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự đều thống nhất với Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết  tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy yêu cầu: các ngành, các cấp cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện thật tốt kế hoạch thực hiện các Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023. Tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm trước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2023 là rất lớn. Bởi vậy, yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng địa phương phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Cần tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên. Bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn huyện.


Trà Giang - Anh Đức


Tin liên quan