Huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở

11:48 29/08/2019
Thực hiện chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019, ngày 28/8/2019, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, công chức và các hòa giải viên ở 21 xã trên địa bàn huyện.
Đồng chí Trịnh Công Minh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh truyền đạt, phổ biến các nội dung cho các đại biểu tham gia tập huấn

Tại hội nghị, gần 600 đại biểu là cán bộ, công chức ở 21 xã và hòa giải viên thuộc 157 tổ hòa giải đã được đồng chí Trịnh Công Minh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, đồng thời thảo luận về các vụ việc thường xuyên phát sinh trong thực tiễn. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trần Thái Sơn - Trưởng phòng Tư pháp truyền đạt các kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải và hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

Đồng chí Trần Thái Sơn - Trưởng phòng Tư pháp truyền đạt các kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải

Đây là hoạt động quan trọng được tổ chức hàng năm nhằm kịp thời trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp trên địa bàn./.


Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh


Tin liên quan