Huyện Kỳ Anh Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỷ thuật lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 -2023.

07:33 04/12/2018
Chiều ngày 3/12, huyện Kỳ Anh đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội khoa học kỷ thuật Hà Tĩnh; Phan Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Hà Tĩnh; Bùi Quan Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Thường trực Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các Ban Đảng Huyện uỷ, các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng với 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000 tri thức khoa học trong toàn huyện đã về dự Đại hội.

Chiều ngày 3/12, huyện Kỳ Anh  đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật lần thứ IV nhiệm kỳ  2018 – 2023. Các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội khoa học kỷ thuật Hà Tĩnh; Phan Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Hà Tĩnh; Bùi Quan Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Thường trực Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các Ban Đảng Huyện uỷ, các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng với 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000 tri thức khoa học trong toàn huyện đã về dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội...

Các đồng chí chủ trì hội nghị...
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Nguyên chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỳ Thuật huyện Kỳ Anh khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật huyện Kỳ Anh hoạt động có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Liên hiệp hội huyện đã thể hiện vai trò và trách nhiệm chính trị của tổ chức đại diện cho đội ngũ tri thức huyện nhà, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất và chủ động thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, các chương tình đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng tước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Tích cực đi đầu trong việc truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ góp phần nâng cao tri thức cho quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia  hoạt động sáng tạo  khoa học và công nghệ; đẩy mạnh có hiệu quả hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, đóng góp thiết thực vào các thành tựu kinh tế, xã hội của địa phương.

Đến nay, toàn huyện có trên 4.250 cán bộ trí thức,  trong đó  có trên 2.000 người có trình độ Đại học và trên Đại học, 2.242 người có trình độ Cao đẳng và Trung cấp. 100% cán bộ công chức, viên chức được đào tạo, tập huấn kỷ năng chuyên môn và chương tình ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật huyện Kỳ Anh còn phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật huyện đặc biệt quan tâm. 5 năm qua, toàn huyện đã có 698 sáng kiến kinh nghệp bậc 4/4 cấp huyện, trong đó có  08 sáng kiến xếp loại xuất sắc, 50 sáng kiến xếp bậc 3, 83 sáng kiến xếp bậc 4/4 cấp tỉnh. hàng trăm sáng kiến có giá trị được ứng dụng vào ản xuất và đời sống thực tiễn địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện nhà theo hướng sản xuất hàng hóa. Phong trào phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật của cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân lao động được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch  Hội Liên hiệp các hội Khoa học Kỷ thuật Hà Tĩnh
phát biểu tại Đại hội

Phát huy những thành tích trên, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội, đặc biệt là đẩy mạnh việc tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong giai đoạn cách mạng mới, vị trí, chức năng của liên hiệp hội cấp huyện trong hệ thống chính trị, tăng cường công tác tập hợp sức mạnh của đội ngũ  trí thức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Kỳ Anh.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại Đại hội...

Phát biểu tại đại hội các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch  Hội Liên hiệp các hội Khoa học Kỷ thuật Hà Tĩnh, Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các Hội khoa học và kỷ thuật huyện Kỳ Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí lưu ý thời gian tới cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nắm chắc những nội dung cốt lõi của nền kinh tế tri thức trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và các chi hội thành viên. Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học, công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỷ thuật vào sản xuất, nhất là trên lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xay dựng nông thôn mới. Tích cực chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỷ thuật. Chủ động tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội, hướng mạnh hoạt động của Liên hiệp hội về cơ sở, đem lại lợi ích thiệt thực cho hội viên, làm cho hội viên gắn bó  với tổ chức hội và htu hút sự quan tâm của xã hội đối với đội ngũ tri thức.

Đại hội bầu 21 đồng chí là thành viên BCH Liên hiệp hội huyện Kỳ Anh khóa 4 nhiệm kỳ 2018- 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỷ thuật tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT huyệnKỳ Anh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh
tặng hoa cho các đồng chí không tái cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan