Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2018.

Chiều ngày 30/10, UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND với người dân năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện,; Thường trực UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo các cơ quan, phòng ban liên quan, Chủ tịch UBND và công chức địa chính 21 xã trên địa bàn huyện. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị....
Các đồng chí chủ trì hội nghị...
Đại biểu tham dự hội nghị..

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại với tinh thần bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở và dân chủ đã có 27 ý kiến với 55 câu hỏi tham gia đối thoại trực tiếp, chủ yếu tập trung xoay quanh các lĩnh vực về đất đai, Giải phóng mặt bằng.

Chủ đề đối thoại gồm các nội dung về luật đât đai; các chính sách về hỗ trợ, bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện đất ở trước năm 1980. Cuộc đối thoại lần này sẽ tập trung vào các nội dung chính: Là cung cấp cho Nhân dân được biết, hiểu về một số nội dung trọng tâm của Luật đất đai năm 2013, gắn với quyền lợi thường nhật của Nhân dân; một số chính sách về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; công tác triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trước năm 1980.

Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến...

Theo báo cáo của UBND huyện trong 10 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã tổ chức 12 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng tại 3 xã Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Đồng; lấn chiến đất đai tại xã Kỳ Lạc; bồi thường sự cố môi trường biển tại xã Kỳ Khang; phản ánh ô nhiễm môi trường do nhà máy xử lý rác thải Phú Hà tại xã Kỳ Tân và có 20 cuộc tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Tại các cuộc tiếp xúc đối thoại đã tháo gỡ kịp thời những kiến nghị, phán ánh, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đối thoại trực tiếp với người dân là một nội dung được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, có mục đích, ý nghĩa hết sức to lớn.

Thông qua các cuộc đối thoại, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhằm cung cấp thông tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động về thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời là một kênh thông tin chính thức để cán bộ và Nhân dân nắm bắt, hiểu rõ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là cơ hội để Nhân dân được thực hiện quyền giám sát, kiểm tra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các cấp chính quyền địa phương;  Là điều kiện tốt nhất để hiểu được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân từ đó đi đến thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Các ý kiến, phản ánh của nhân dân tập trung vào chủ đề cuộc đối thoại, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, phản ánh trung thực, đúng thực tế đang diễn ra về tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu
tiếp thu và giải trình các ý kiến tại hội nghị đối thoại...

Tại hội nghị, đại diện các phòng ban liên quan và đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình và trả lời các ý kiến mà các đại biểu quan tâm thuộc thẩm quyền mình quản lý; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, đơn vị chủ trì, đơn vị đầu mối tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện, tình hình giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của nhân dân. Mong muốn một cuộc đối thoại thực sự hữu ích cho cả hai bên giữa Chính quyền với Nhân dân; Chính quyền điều chỉnh trong chỉ đạo, điều hành và Nhân dân trách nhiệm trong việc chấp hành các chủ trương chính sách, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ./.


Thúy Nga, Anh Đức