Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 06/11, Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQ huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí Thường trực HĐND huyện; Thường trực UBMTTQ huyện; trưởng phó các Ban HĐND; Lãnh đạo các cơ quan: Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an huyện; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hoá - Thông tin, Chi cục Thống kê, Thanh tra, Tư pháp, Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản và Tổ trưởng các tổ HDND huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch chuẩn bị
kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đồng chí chủ trì hội nghị...
Đại biểu tham dự hội nghị...
Đại biểu tham dự hội nghị...

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã trình bày báo cáo dự thảo kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HDND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
báo cáo dự thảo kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HDND huyện khóa XIX

Về thời gian dự kiến tổ chức trong 2 ngày vào khoảng trung tuần tháng 12/2018, địa điểm tại nhà văn hóa xã Kỳ Đồng. Các nội dung chủ yếu của Kỳ họp: Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện: Báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2018; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hienj công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch năm 2019; Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XIX; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XIX; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018, nhiệm vụ giải pháp kế hoạch năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tình hình huy động các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị ....

Dự kiến các Nghị quyết kỳ họp sẽ ban hành các Nghị quyết: về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp  thường lệ trong năm 2019; Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện phát biểu tại hội nghị...

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2021 các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất một số nội dung của kỳ họp, các báo cáo sẽ có sự lựa chọn về những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của kỳ họp trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri, lựa chọn, chắt lọc những vấn đề trọng tâm.../.


Thúy Nga, Anh Đức