Giao ban soát xét công tác thu ngân sách năm 2018 và chuẩn bị thu ngân sách năm 2019.

14:25 12/10/2018
UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức giao ban soát xét công tác thu ngân sách năm 2018 và chuẩn bị thu ngân sách năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cùng Chủ tịch UBND 21 xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức giao ban soát xét công tác thu ngân sách năm 2018 và chuẩn bị thu ngân sách năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thuỷ, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cùng Chủ tịch UBND 21 xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì giao ban.

Giao ban soát xét công tác thu ngân sách năm 2018 và chuẩn bị thu ngân sách năm 2019.
Đại biểu tham dự hội nghị...

Theo báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Kỳ Anh đến ngày 10/10/2018, tổng thu ngân sách đạt 123,193 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch tỉnh giao, 82% kế hoạch huyện giao. Trong đó, một số sắc thuế thu vượt kế hoạch như: Tiền thuê đất vượt 67%, thuế sử dụng đất PNN, vượt 26%, thu cố định tại xã vượt 21%, thu khác ngân sách vượt 18%. Để đạt được kết quả trên, UBND huyện Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo quản lý các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, không để thất thu các loại phí thuế, thu khác. Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, đánh giá rủi ro về thuế doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu như: điện thoại, nhắn tin điện tử, mời đến cơ quan thuế, ban hành cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền qua tài khoản ngân hàng…. Công khai tổ chức cá nhân nợ tiền thuế. Phối hợp Công an huyện tổ chức truy thu đối với hộ kinh doanh vận tải.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện phát biểu tại giao ban ....

Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện chống thất thu ngân sách được đẩy mạnh, đối với  các hộ kinh doanh cá thể truy thu với số thuế 171 triệu đồng. kiểm tra rà soát đôn đốc công tác thu, nộp các khoản phí lệ phí và thu ngân sách tại 14 xã  với truy thu được 1.242 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu rõ những khó khăn thường gặp và đề nghị; Các phòng ban chuyên môn cấp huyện giúp các xã có kế hoạch cụ thể về chuyên môn, định giá.. …. một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ né tránh chính quyền về thu thuế…

Đồng chí Chu Tất Đắc, Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện phát biểu tại giao ban...

Đồng chí Chu Tất Đắc –Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện đề nghị; Cần gắn trách nhiệm và sự vào cuộc của các xã và các xã phải có trách nhiệm bám nắm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và lưu tâm đến kế hoạch sử dụng đất.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện kết luận tại giao ban....

Phát biểu kết luận  tại giao ban, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả công tác thu ngân sách đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện đề nghị; Trong thời gian tới, phấn đấu thu từ 62 đến 67 tỷ, phấn đấu vượt 10 tỷ đến 15 tỷ thu ngân sách. Rà soát phân loại các hộ  kinh doanh cá thể, các Hợp Tác xã,  Doanh nghiệp động viên các giải pháp tập thu ngân sách. Đề nghị ngành thuế chủ trì phối hợp với Công an huyện và Chủ tịch UBND các xã truy về vận tải, có văn bản đôn đốc Công ty Cao su thanh toán nợ thuế. Tiến hành đấu giá các vùng hoàn thành cơ sở hạ tầng. Đối với các xã chuẩn bị cho thu ngân sách năm 2019 phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, trên cơ sở đó phòng Tài nguyên -Môi trường cần phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo nhịp nhàng thực hiện. Chi Cục thuế phối hợp với Văn phòng UBND huyện đôn đôc các xã tập thu thuế nhằm phấn đấu đạt vượt kế hoạch thu ngân sách đặt ra./.


Trung Anh


Tin liên quan