Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

09:09 08/08/2023

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 02/KHPH-UBMTTQ-SCT ngày 01/8/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam - Sở Công thương về kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.

Cuộc thi diễn ra trong 03 tuần thi, từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 08/9/2023. Tuần thi bắt đầu từ 9h00 ngày thứ Hai ngày 21/8/2023 và kết thúc vào 24h00’ ngày thứ 7 hàng tuần.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh ( trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi ).

Hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn . Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Sở Công thương tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập để dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác cụ thể thông tin cá nhân, đơn vị công tác.Tin liên quan