Chỉ thị về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

09:48 18/11/2022
Ngày 17/11/2022, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản đính kèmTin liên quan