Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Đồng để nghe và cho ý kiến về kết quả xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị loại 5.

Chiều ngày  02/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Đồng để nghe và cho ý kiến về kết quả xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị loại 5. Dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các đồng chí Phó trưởng Ban  Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND- UBND  huyện, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế -Hạ tầng, Giáo dục- Đào tạo, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện, Phó Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện, Thường trực Uỷ ban MTTQ  huyện, thành viên Đoàn Công tác 717 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Đồng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Đồng
để nghe và cho ý kiến về kết quả xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị loại 5.
Các đồng chí chủ trì hội nghị...
Đại biểu tham dự hội nghị...
Đại biểu tham dự hội nghị...

Sau khi về đích Nông thôn mới năm vào cuối 2015, trong những năm qua, Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Đồng đã  tập trung cũng cố, giữ vững các tiêu chí, đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” gắn với xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị loại 5. Bước đầu, đạt được 1 số kết quả đáng ghi nhận; Xã Kỳ Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị loại 5, phối hợp các cấp, các ngành tổ chức đào tạo nghề cho nhân dân, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cùng nhân dân hoàn thiện các tiêu chí như đường giao thông kênh mương nội đồng, làm đường bê tông. Đến nay, xã Kỳ Đồng đạt 19/20 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND  huyện phát biểu tại buổi làm việc...
Đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện
phát biểu tại buổi làm việc....
Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc....

Tại buổi làm việc, các đại biểu đồng tình cao những kết quả xã Kỳ Đồng đạt được trong thời gian qua đó là sự nỗ lực của cả hệ thống cán bộ và nhân dân xã nhà. Để hướng tới xây dựng đô thị loại 5, các đại biểu đã phát biểu và đóng góp một số ý kiến như: Sớm đẩy mạnh phát triển đô thị loại 5, trong đó, quy hoạch phải rõ ràng, bên cạnh xây dựng Nông thôn mới cần phải chú ý đến rãnh thoát nước, hàng rào xanh, điện thắp sáng, mở rộng các tuyến đường ngõ xóm, phát huy tối đa những thuận lợi mà địa phương có sẵn, đồng thời từ mỗi cán bộ đến nhân dân phải tự ý thức xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang các khu dân cư, nâng cao kiến thức về chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế vườn tại mỗi hộ gia đình ……..

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc Hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ Kỳ Anh đánh giá cao những kết quả mà xã Kỳ Đồng đạt được trong những năm qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh; Việc xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị loại 5 không chỉ mỗi hệ thống cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương mà là nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhà, chính vì thế xã nhà cần tập trung giải quyết những khiếu nại tồn đọng, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết và cụ thể, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng đô thị. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu,  tạo nguồn thu  cho các gia đình, thu hút con em trên địa bàn nói riêng và ngoài địa bàn nói chung đầu tư phát triển, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng…… và quy hoạch xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn, đây là điều hết sức cần thiết, hướng tới đô thị Kỳ Đồng thông minh hiện đại và sinh thái.


Trung Anh