Kỳ Anh với khí thế nô nức hướng về “Ngày hội non sông”

19:53 09/05/2021
Đến thời điểm này, huyện Kỳ Anh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu, tiến độ, đúng luật định, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin của các tầng lớp Nhân dân, sẵn sàng hướng về “Ngày hội non sông ”

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ huyện ủy Kỳ Anh đã thành lập các Đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp công tác bầu cử tại 20 xã. Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành kiểm tra tại các xã giám sát cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, theo quy trình của từng đơn vị. Nội dung công tác kiểm tra, chủ yếu về các văn bản ban hành, phân công trách nhiệm thành viên trực tiếp chỉ đạo, việc xây dựng khung Kế hoạch theo mốc thời gian cụ thể; kiểm tra quan tâm, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp; công tác tuyên truyền, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về bầu cử, công tác nhân sự, cơ cấu thành phần đúng quy định; kết quả của Hội nghị hiệp thương, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở, vật chất tại các địa điểm bầu cử...

Qua kiểm tra nắm bắt dư luận quần chúng cho thấy, nhân dân đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; tin tưởng và hưởng ứng tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kiểm tra cho thấy các xã đã chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử được diễn ra theo đúng luật định, trong những ngày này, các địa phương cần thực hiện đúng các quy định của Đảng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia; thực hiện tốt, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về công tác nhân sự; tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri đúng pháp luật, dân chủ để người dân lựa chọn được người xứng đáng; tăng cường tuyên truyền về bầu cử, trong đó cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền ở vùng âu, vùng xa và lao động từ địa phương khác trở về bầu cử.

Đến nay, danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐNd các cấp trên địa bàn huyện đã được công bố. Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Anh đã công bố danh sách chính thức 59 người ứng cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện, theo 8 đơn vị bầu cử và 787 ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 469 đại biểu HĐND xã theo 41 đơn vị bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19; sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân.

Để nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào sự kiện lớn này, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền và vận động bầu cử huyện đã hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác trang trí, cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc thiết thực hướng về cuộc bầu cử được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng sôi nổi, rộng khắp, tích cực, tự giác thực hiện. Song song với công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho bầu cử được huyện Kỳ Anh chuẩn bị sớm. Ban Thường vụ huyện ủy ủy đã sớm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra, rà soát các nhà văn hóa thôn, để đề xuất sữa chữa, cải tạo xây dựng mới trên địa bàn phục vụ công tác bầu cử.

Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử, đây cũng là thời gian cao điểm các xã đã hoàn thành tốt việc niêm yết danh sách các ửng cử viên, tổ chức các Hội nghị để các vị ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, giới thiệu chương trình hành động, đồng thời tiếp tục hưởng ứng nhiều phong trào thi đua và chú trọng công tác tuyên truyền trước thềm Bầu cử... Huyện Kỳ Anh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo đường găng tiến độ bầu cử, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, tạo ý chí và hành động trong toàn đảng, toàn dân về việc giới thiệu, bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp.

Nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo ngành y tế, triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, ngành y tế bố trí cán bộ hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt và đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm tổ chức bầu cử.

Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Anh cơ bản được giữ vững và ổn định, Nhân dân yên tâm, phấn khởi và tin tưởng hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc.Với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh quyết tâm thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện thực sự là “ Ngày hội non sông”./.


Bài: Thuý Nga- Anh Đức


Tin liên quan