Huyện Kỳ Anh đẩy mạnh tuyên truyền “lưu động”, hướng về ngày bầu cử

06:49 20/05/2021
Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian này, huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ và nhân dân hướng về ngày hội lớn.
Huyện Kỳ Anh đẩy mạnh tuyên truyền “lưu động”, hướng về ngày bầu cử...

Càng gần tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp các hoạt động tuyên truyền, cổ động bầu cử càng được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Những buổi tuyên truyền lưu động tới các địa bàn dân cư được tổ chức không chỉ góp phần tuyên truyền các nội dung cuộc bầu cử để nhân dân nắm rõ hơn về Luật bầu cử QH&HĐND các cấp mà còn cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Với sự tham gia đông đảo của ĐVTN, cơ quan ban ngành, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân

Để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công, thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Anh đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện đã cử xây dựng kế hoạch sát với thực tế ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử.

Và chuyển tại những nội dung liên quan đến công tác bầu cử  tải tới tận người dân

Hiện nay, cờ hoa, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền bầu cử được trang trí tuyên truyền khắp các tuyến đường liên thôn, liên xã, trung tâm hành chính huyện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về ngày hội lớn. Đồng thời, thông qua các hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động những nội dung liên quan đến công tác bầu cử cũng đã được chuyển tải tới tận người dân.

Thời điểm này, cùng với công tác tuyên truyền, huyện Kỳ Anh cũng đã chủ động nắm vững tình hình dư luận, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư của công dân và ổn định tình hình tư tưởng, chính trị. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan