DANH SÁCH, TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

10:49 09/05/2021

DANH SÁCH, TIỂU SỬ TÓM TẮT

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH  KHÓA XX

NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Đơn vị bầu cử số: 01, gồm xã Kỳ Phong, xã Kỳ Bắc và xã Kỳ Giang

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

VÕ TÁ  CƯƠNG

20/11/1972

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

NGUYỄN THANH HẢI

19/5/1983

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thị trấn Thạch Hà,  huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

TRẦN THỊ THU HẰNG

01/9/1978

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

NGUYỄN THỊ  PHÚC

02/3/1979

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

NGUYỄN THỊ THẮM

03/01/1981

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

02/11/1989

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

21/7/1988

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Nam Thịnh , huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

8

LÊ ĐĂNG VŨ

01/8/1987

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2. Đơn vị bầu cử số: 02, gồm xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Tiến

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

NGUYỄN THỊ CẨM BÉ

25/9/1985

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

NGUYỄN THÀNH CHUNG

23/10/1972

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

NGUYỄN TIẾN HÙNG

10/10/1970

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

HỒ THỊ THANH HUYỀN

07/10/1989

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên,  tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

LÊ THỊ KHƯƠNG

10/8/1971

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

BÙI THỊ LOAN

04/5/1994

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

LÊ MÃ LƯƠNG

01/8/1965

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3. Đơn vị bầu cử số: 03, gồm xã Kỳ Đồng và xã Kỳ Phú

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

20/4/1984

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

PHẠM THỊ HƯƠNG

12/12/1974

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Nam Đông, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

VÕ XUÂN MÃO

15/10/1976

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

TRẦN THÀNH NAM

14/7/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Hương Đô,  huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Khu phố Linh Tiến, Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

BÙI THỊ BÍCH NGUYỆT

23/01/1984

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đông Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

HỒ DUY PHƯƠNG

15/10/1983

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện  Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thanh Sơn,  xã Kỳ  Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

NGUYỄN THỊ THÙY

20/11/1988

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4. Đơn vị bầu cử số: 04, gồm xã Kỳ Thọ, xã Kỳ Khang và xã Kỳ Trung

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

TRẦN QUANG DŨNG

26/11/1975

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tổ dân phố Châu Phố, Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

NGUYỄN LỘC HẰNG

01/6/1965

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Châu Long,  xã Kỳ Châu,  huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

07/3/1990

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

NGUYỄN THỊ NGỌC

10/02/1969

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

ĐẬU THỊ HỒNG NHUNG

20/10/1981

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

LÊ THỊ TÂM

22/9/1986

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

LÊ VĂN TRỌNG

15/9/1965

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

8

HOÀNG NGỌC TÙNG

20/10/1975

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5. Đơn vị bầu cử số: 05, gồm xã Kỳ Văn, xã Kỳ Tây và xã Kỳ Thư

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

NGUYỄN CAO CƯỜNG

16/6/1985

Nam

Việt Nam

Kinh

Công giáo

Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh  Hà Tĩnh

Thôn  Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

PHẠM VĂN DŨNG

02/9/1967

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 03, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

NGUYỄN THỊ GIANG

12/8/1987

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Thôn Nam Thành,  xã Nam Phúc Thăng,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

HOÀNG TRỌNG LÝ

06/4/1978

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

NGUYỄN THỊ NHUNG

21/4/1994

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn, huyện  Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

NGUYỄN ANH SƠN

20/3/1982

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

NGUYỄN THỊ THỦY

20/7/1978

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

8

NGÔ ĐÌNH  VINH

10/3/1964

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6. Đơn vị bầu cử số: 06, gồm xã Kỳ Hải, xã Kỳ Tân và xã Kỳ Châu

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

DƯƠNG THỊ VÂN ANH

26/02/1979

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn , huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

NGUYỄN TIẾN DŨNG

14/02/1966

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

VÕ SỸ DUYỆT

06/10/1969

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thượng Hải,  xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

NGUYỄN THANH HÙNG (đại đức Thích Chúc Cường)

21/02/1979

Nam

Việt Nam

Kinh

Phật giáo

Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

CHU THỊ LÊ LINH

17/5/1988

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

LÊ THỊ LƯƠNG

04/3/1986

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

NGUYỄN THỊ VÂN

10/3/1972

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Trung Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7. Đơn vị bầu cử số: 07, gồm xã Lâm Hợp và xã Kỳ Lạc

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

DƯƠNG THỊ ANH

17/3/1988

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Khang, Kỳ huyện Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Phú Thượng,  xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

PHAN VĂN DUẨN

02/5/1971

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Minh Châu, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

HOÀNG THỊ ĐÀO

13/10/1994

Nữ

Việt Nam

Kinh

Công giáo

Xã Kỳ Lạc,  huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh

Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện  Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

VÕ XUÂN ĐẮC

10/02/1977

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thông Đông Hà, xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

NGUYỄN THỊ HIÊN

01/9/1980

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tĩnh  Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

LÊ THÙY LINH

01/11/1988

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

TRẦN ĐÌNH TÙNG

03/9/1963

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 03, Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

8. Đơn vị bầu cử số: 08, gồm xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Thượng

STT

Họ và  tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Chi tiết Tiểu sử tóm tắt

1

ĐẶNG THÚY ANH

15/02/1981

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

2

LÊ PHI ĐA

06/01/1994

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tiến Quang, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

3

NGUYỄN VIỆT HÙNG

02/11/1979

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

4

LÊ XUÂN HỮU

02/10/1989

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

5

LÊ VĂN LÃM

06/02/1973

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Thượng,  huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh  Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

6

NGUYỄN THANH TÂM

30/4/1990

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắt

7

LÊ XUÂN THỦY

05/5/1978

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Số 119 đường Hà Tông Chính, K2, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

Bấm vào đây để xem Tiểu sử tóm tắtTin liên quan