Quốc hội thông qua hai văn bản quan trọng

09:45 13/06/2017
Sáng 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sáng 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với tỷ lệ 83,1% đại biểu tán thành (tương đương 405/408 đại biểu tham gia), Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, và Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo:

- Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có);

- Báo cáo về kết quả giám sát vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có);

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4.

Quốc hội cũng tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2016.

Về chương trình giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đến sáng 1-6, đã nhận được 396/491 phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về lựa chọn chuyên đề giám sát, với tỷ lệ như sau:

Có 302/396 ý kiến (76,2 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

Có 288/396 ý kiến (72,7 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội;

Có 171/396 ý kiến (43,1 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

Có 72/396 ý kiến (18,1 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác năm 2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước;

- Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo tổng hợp của các thành viên Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và những người bị chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có);

- Báo cáo về kết quả giám sát vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có);

- Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội vẫn tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của ác đại biểu, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28-11-2014 của Quốc hội.

* Sau khi thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, Quốc hội tiếp tục nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quốc hội đã thông qua Luật này với tỷ lệ 85,34% (tương đương với 419/423 đại biểu có mặt).

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.


Theo nhandan.com.vn


Tin liên quan