Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn 152 triệu USD

08:54 08/09/2017
8 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu Hà Tĩnh ước đạt 152,03 triệu USD, tăng 80,18% so với cùng kỳ 2016, trong đó, tháng 8 đạt 17,91 triệu USD (tăng 47,53% so với cùng kỳ).

8 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu Hà Tĩnh ước đạt 152,03 triệu USD, tăng 80,18% so với cùng kỳ 2016, trong đó, tháng 8 đạt 17,91 triệu USD (tăng 47,53% so với cùng kỳ).

Sản xuất dăm gỗ xuất khẩu tại Công ty sản xuất - xuất khẩu dăm gỗ Việt Nhật

Các mặt hàng truyền thống tiếp tục được xuất khẩu chiếm tỷ lệ cao như: chè 2,24 triệu USD, thủy sản 1,89 triệu USD, sợi 6,84 triệu USD, may mặc 2,19 triệu USD, dăm gỗ 29,17 triệu USD...

Sản xuất thép xuất khẩu tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Đặc biệt, sau khi khắc phục sự cố môi trường, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đi vào sản xuất ổn định và xuất khẩu ước đạt 85,41 triệu USD (chiếm tỷ trọng 56,17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh).


Theo Baohatinh.vn


Tin liên quan