Công điện số 30 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ứng phó khẩn cấp với bão VAMCO (cơn bão số 13)

20:30 14/11/2020

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan