Công bố nội quy kỳ thi công chức, viên chức Đảng – đoàn thể

14:17 27/06/2017
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

Ảnh minh họa

Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

- Phải tập trung trước giờ thi 30 phút. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

- Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để giấy tờ tùy thân lên mặt bàn để các giám thị và các thành viên Hội đồng thi kiểm tra.

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ.

- Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim, các thiết bị thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

- Chỉ được sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 2 giám thị, bài thi không có đủ chữ ký của 2 giám thị là không hợp lệ.

- Chỉ được sử dụng giấy nháp được phát, có chữ ký của giám thị.

- Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh, màu đen hoặc màu tím.

- Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi hoặc ký hiệu các thông tin khác lên bài thi.

- Giữ trật tự và không được hút thuốc, làm việc riêng trong phòng thi.

- Không được trao đổi với người khác dưới mọi hình thức trong thời gian thi.

- Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.

- Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi.

- Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút. Nếu thí sinh đau, ốm bất thường thì phải báo cho giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết.

- Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay khi giám thị tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi. Trường hợp không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi.

Xử lý vi phạm đối với thí sinh

Hình thức khiển trách: Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình; trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở một lần nhưng vẫn không chấp hành; mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng (trừ trường hợp đề thi có quy định được mang tài liệu vào phòng thi). Hình thức khiển trách do giám thị phòng thi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách ở bài thi nào sẽ bị trừ 20% kết quả điểm thi của bài thi đó.

Hình thức cảnh cáo: Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi; sử dụng tài liệu trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định được sử dụng tài liệu trong phòng thi); trao đổi giấy nháp, bài thi cho nhau; chép bài của người khác; sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các phương tiện thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). Hình thức cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, thu tang vật và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị cảnh cáo ở bài thi nào thì sẽ bị trừ 40% kết quả điểm thi của bài thi đó.

Đình chỉ thi: Được áp dụng đối với thí sinh đã bị lập biên bản xử lý ở hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi. Hình thức đình chỉ thi do Trưởng ban coi thi quyết định và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi môn nào thì bài thi môn đó được chấm điểm 0.

Hủy bỏ kết quả thi: Được áp dụng đối với thí sinh bị phát hiện đánh tráo bài thi, thi hộ hoặc đã bị xử lý kỷ luật ở bài thi trước, nhưng bài thi sau vẫn cố tình vi phạm nội quy đến mức cảnh cáo.

Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng thi thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy phải lập biên bản thì giám thị phòng thi và thí sinh vi phạm phải ký vào biên bản. Trường hợp thí sinh vi phạm không chịu ký vào biên bản thì mời thí sinh bên cạnh chứng kiến và cùng ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay với Trưởng ban coi thi.

Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho giám thị, Trưởng ban coi thi hoặc thành viên Hội đồng thi.

Quy định đối với giám thị phòng thi, giám thị hành lang

- Phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế và nội quy của kỳ thi.

- Giữ trật tự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động, máy ảnh trong phòng thi.

- Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian thi.

Xử lý vi phạm đối với giám thị phòng thi, giám thị hành lang

- Giám thị phòng thi, giám thị hành lang vi phạm các quy định tại Mục 3 của nội quy này, tùy theo mức độ vi phạm, Trưởng ban coi thi nhắc nhở hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi đình chỉ nhiệm vụ giám thị.

- Trường hợp giám thị phòng thi có các hành vi làm lộ đề thi, chuyển đề thi ra ngoài, chuyển đáp án từ ngoài vào phòng thi thì Chủ tịch Hội đồng thi đình chỉ nhiệm vụ giám thị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi thì bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với viên chức hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật.


Pv


Tin liên quan