Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019.

Sáng ngày 12/8, Hội CCB huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019. Tới dự có đồng chí Thiếu Tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Hà Tĩnh; Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện ủy; cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Đại biểu tham dự

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện nhà, Hội CCB huyện kỳ Anh đã thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với “Việc đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu người tốt, việc tốt, tạo sức lan toả  trong nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, hội viên CCB. Trong 5 năm đã kết nạp được 192 hội viên, nâng tổng số lên 6.525 hội viên, chiếm tỷ lệ tập hợp 98% tổng số CCB toàn huyện. Hàng năm có 100%  tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 98%  CCB đạt tiêu chuẩn “Cựu chiến binh gương mẫu”; 97% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hoá. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hội đã vận động hiến gần 28.000m2 đất; 3.250 m tường rào; 11.540 ngày công; xoá bỏ 1.300 vườn tạp, xây dựng 12 vườn mẫu.... Các chuyên đề làm theo đã được đông đảo CCB đăng ký tham gia nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư… Bên cạnh đó, phong phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, từ chỗ cuối năm 2014 Hội có 92 mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên đến nay, toàn Hội đã có 142 mô hình CCB có thu nhập từ 200 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm. Năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo CCB là 7,3%, đến năm 2019 chỉ còn 3,31%. Hội CCB còn gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương phối hợp với đoàn thanh niên bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Đ/c Thiếu Tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu Tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận những thành tích mà Hội CCB huyện Kỳ Anh đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời cũng mong muốn trong thời gian tới, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ hội viên cần gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động hội viên xoá bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Mỗi một đồng chí luôn là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo. Thường xuyên đổi mới tư duy, cách làm, thực hiện tốt chính sách “Nghĩa tình đồng đội”; gương mẫu đi đầu trong bảo vệ trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

Cũng tại hội nghị tổng kết 5 năm CCB gương mẫu, UBND huyện, hội CCB huyện đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua cấp tỉnh sắp tới./.


Thuý Nga, Anh Đức