Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Ðược hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo, người già yếu, neo đơn được được khám bệnh miễn phí, được giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn, được tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao,… là những hoạt động thiết thực, đầy tính nhân văn của mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau.Đây là một mô hình đã được tổ chức Hội Người cao tuổi (NCT)Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Trung tâm trợ giúp Người cao tuổiNCT phát triển cộng đồng và một số địa phương triển khai từ nhiều năm nay. Ngày 13-2-2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết địnhsố 578/QĐ-UBND về phê duyệt Đềán thành lập và nhân rộng mô hìnhCLB liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020. Đến nay huyện Kỳ Anh đã nhân rộng và thành lập được 17 CLB. Điển hình là CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

Ðược hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo, người già yếu, neo đơn được được khám bệnh miễn phí, được giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn, được tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao,… là những hoạt động thiết thực, đầy tính nhân văn của mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau.Đây là một mô hình đã được tổ chức Hội Người cao tuổi (NCT)Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Trung tâm trợ giúp Người cao tuổiNCT phát triển cộng đồng và một số địa phương triển khai từ nhiều năm nay.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến

Ngày 13-2-2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết địnhsố 578/QĐ-UBND về phê duyệt Đềán thành lập và nhân rộng mô hìnhCLB liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020. Đến nay huyện Kỳ Anh đã nhân rộng và thành lập được 17 CLB. Điển hình là CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

Bà Phạm Thị Sen, chủ nhiệm CLB báo cáo kết quả hoạt động năm vừa qua
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

CLB thôn Hưng Phú được thành lập ngày 20-5-2018 đến nay đã có 55 thành viên, trung bình mỗi tháng, CLB tổ chức sinh hoạt một lần. Hoạt động CLB đã phát huy được vai trò tại cộng đồng, bởi CLB đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Hàng tháng, CLB tổ chức nói chuyện về sức khỏe; chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho các thành viên trong CLB; hướng dẫn nhau cách làm ăn sao cho có hiệu quả...Để giúp các hội viên phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã huy động được số vốn gần 350 triệu đồngđể cho hội viên vay vốn làm ăn với lãi suất ưu đãi. Đặc biệt số lãi suất đó dùng chi tiêu trong CLB đảm bảotheo quy chế, công khai, dân chủ, do chính các thành viên CLB bàn bạc thống nhất.

Trong thời gian tới, các cấp Hội NCT huyện Kỳ Anh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để áp dụng, nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. Với phương châm “Nơi dễ làm trước, nơi khó làm sau, thành lập đến đâu chắc đến đó”. Thông qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng dân cư và NCT có hoàn cảnh khó khăn. Góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Phạm Tuấn