Hội Nông dân huyện Kỳ Anh đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

13:09 22/07/2021
Chiều ngày 21/7, Hội Nông dân huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Lê Văn Trọng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và chủ tịch Hội nông dân 20 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Anh điều hành hội nghị

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà phát triển khá toàn diện, đã đạt và vượt các chỉ tiêu. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,17%. Trong đó công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục củng cố và phát triển, trong 3 năm đã kết nạp được 879 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên trên 24.750 người; 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân trên 10 triệu đồng/cơ sở hội. Nội dung, phương thức hoạt động đổi mới tích cực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình, đã sáng tạo xây dựng mô hình mới; Hội đã vận động hội viên nông dân tập trung xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, đã chỉnh trang 3.858 vờn hộ, xây 524 hố xử lý rác thải; phối hợp xây dựng 263 vườn mẫu đạt chuẩn, 73 khu dân cư NTM kiểu mẫu… Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng...

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2021, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện gặp một số khó khăn nhất định. Song, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và đạt được những kết quả tích cực. Chỉ đạo các cấp hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tích cực chung tay XDNTM, kết quả, hội viên nông dân trong huyện đã hiến 7.687m2 đất, huy động 39.903 ngày công tham gia xây dựng NTM. Hội luôn bám sát các chương trình công tác, các phong trào thi đua, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, sinh hoạt chi hội được duy trì và có chất lượng, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến đạt hiệu quả thiết thực góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Hoạt động của Hội Nông dân đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của công tác Hội trong nửa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc của Hội Nông dân cơ sở; những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Trọng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Các đồng chí mong rằng thời gian tới, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia XDNTM; Tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; xây dựng các tổ Hợp tác, Hợp tác xã; tổ hội nghề nghiệp; xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Cũng tại hội nghị Hội nông dân huyện đã bầu bổ sung đồng chí Hồ Tú Nam, chủ tịch Hội nông dân xã Kỳ Sơn vào UVBTV Hội Nông dân huyện khóa X và Hồ Văn Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện khóa X ./.


Thúy Nga - Trung Anh


Tin liên quan