Hội người cao tuổi huyện Kỳ Anh: Tập huấn mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2019.

Sáng ngày 4/4, Hội người cao tuổi huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2019 cho Chủ tịch và chi hội trưởng Hội người cao tuổi trong toàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Thái Sinh, Chủ tịch hội người cao tuổi Hà Tĩnh; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện uỷ.

Sáng ngày 4/4, Hội người cao tuổi huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2019 cho Chủ tịch và chi hội trưởng Hội người cao tuổi trong toàn huyện.

Đ/c Nguyễn Đình Luận khai mạc lớp tập huấn

Đại biểu tham dự

Dự hội nghị có các đồng chí Thái Sinh, Chủ tịch hội người cao tuổi Hà Tĩnh; Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện uỷ.

.Lớp tập huấn đã được Văn phòng điều phối NTM huyện trực tiếp hướng dẫn 10 tiêu chí về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu và 5 tiêu chí vườn mẩu, gồm: nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào; đường giao thông;  nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống điện; văn hóa, giáo dục; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của tổ chức; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ KHKT; sản phẩm từ vườn; môi trường, cảnh quan; thu nhập. Cùng với hướng dẫn xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẩu, tại lớp tập huấn, các học viên còn được tiếp thu nội dung về một số cơ chế chính sách trong xây dựng NTM của tỉnh, huyện. Những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong tỉnh trong quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đ/c Thái Sinh, Chủ tịch hội người cao tuổi Hà Tĩnh phát biêu tại buổi tập huấn

Đ/c Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Lớp tập huấn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu, vườn mẩu đã giúp các hội viên người cao tuổi nắm vững về các tiêu chí xây dựng  NTM,  từ đó  xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu đúng tiêu chuẩn của bộ tiêu chí, góp phần cùng các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh về đích xây dựng NTM đúng theo lộ trình đề ra.


Thuý Nga, Anh Đức