Hội LHPN xã Kỳ Châu hưởng ứng 100 ngày cao điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thực hiện kế hoạch số 09/KH – BCĐ ngày 3/8/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Châu về việc phát động 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới hoàn thành các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, Hội LHPN xã Kỳ Châu gắn với phong trào “5 không 3 sạch” đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực huy động sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Lễ phát động 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới hoàn thành các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao

Chiều ngày 5/8/2019, khởi động 100 ngày cao điểm tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, chi hội phụ nữ thôn Bắc Châu ra quân tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa tuyến đường mẫu, cuốc cỏ và tưới cây, khơi thông cống rãnh đường làng, ngõ xóm với 120 chị tham gia.

Chi hội phụ nữ thôn Bắc Châu ra quân

Tiếp tục chuỗi hoạt động 100 ngày xây dựng nông thôn mới, BCH Hội LHPN xã đã huy động 425 hội viên lao động phát quang bụi râm, vệ sinh cống rãnh, chăm sóc cây tại 3 tuyến phụ nữ tự quản tại thôn Hiệu Châu, Thuận Châu, Châu Long với chiều dài 1.200m.

Chị em ra quân làm vệ sinh các tuyến đường tự quản

Tại 04 thôn, đã tổ chức 04 buổi tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt cho nhân dân trong toàn xã với sự tham gia hơn 540 người. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Mô hình Phân loại rác thải tại thôn Hiệu Châu và Thuận Châu để ra mắt trong tháng 9/2019.  Chi hội Châu Long tập trung vận động 165 hộ sắp xếp nhà ở thật gọn gàng, ngăn nắp để cùng với cấp ủy thôn hoàn thành tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019.

Hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt cho nhân dân

Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực phù hợp với vai trò của Hội phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ và hội viên phụ nữ Kỳ Châu hứa hẹn đem lại nhiều kết quả rõ nét trong  100 ngày cao điểm tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Kỳ Châu năm 2019.


Nguyễn Thị Lam – CT Hội LHPN xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh