Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

09:50 05/12/2018
Ngày 28/11, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, chủ đề "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0". Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Ngày 28/11, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, chủ đề "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0". Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu đang diễn ra tại Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ coi trọng những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị của đội ngũ trí thức trẻ và sẽ có nghiên cứu nhằm thể chế hóa thành chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước ta thời kỳ mới.

Khẳng định hiền tài là nguyên khí quốc gia, thu hút nhân tài, nhất là nhân tài trong trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta nhằm huy động trí thức trẻ đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn: Các trí thức trẻ ra sức học tập, rèn luyện, mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Đảng, Chính phủ nhằm xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay khi thu hút nhân tài, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về trình tự, thủ tục tuyển dụng, cơ chế chính sách đãi ngộ, điều kiện làm việc để thu hút ngày càng nhiều tri thức, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn nguyên khí quốc gia này để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hợp như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn…


Nguồn: ttxvn.vn


Tin liên quan