Phiếu tín nhiệm: Thấy sai để sửa, đâu phải loại cán bộ, thế mới nhân văn

09:42 05/12/2018
Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu làm từ khóa trước, làm 2 lần trong 1 nhiệm kỳ. Sau thấy dày quá cũng khó, phải có thời gian nên nhiệm kỳ này chỉ lấy 1 lần. Trên cơ sở lấy phiếu của Quốc hội, sắp tới Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa, mục đích là thăm dò tín nhiệm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu làm từ khóa trước, làm 2 lần trong 1 nhiệm kỳ. Sau thấy dày quá cũng khó, phải có thời gian nên nhiệm kỳ này chỉ lấy 1 lần. Trên cơ sở lấy phiếu của Quốc hội, sắp tới Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa, mục đích là thăm dò tín nhiệm.

Cử tri Trần Ngọc Toán

"Lấy phiếu không phải cốt là truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay. Vì sao chỉ có căn cứ 1 chỗ đó thôi mà thay đổi cán bộ thì đã chín chưa, đã chuẩn xác chưa?", Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, việc lấy phiếu tiến nhiệm có tính răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: "Đương nhiên nếu ai thấp dưới 50% là phải xử lý rồi, có quy định rồi chứ không phải là không. Nhưng vừa rồi may là không xảy ra. Ta chả mong gì phải thay cán bộ. Lấy phiếu tín nhiệm là thấy sai để mà sửa, thấy khuyết điểm thì rút kinh nghiệm. Thế mới là nhân văn, là tốt. Đâu phải cứ cốt để loại đi", Tổng bí thư, Chủ tịch nước lý giải.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, kể cả đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng thế, "xử lý một vài người để cứu muôn người", cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe.

"Bác Hồ có nói chặt một cành để cứu cả cây. Tốt nhất là không phải chặt, dùng thuốc chữa được thì cố gắng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông lý giải tại sao lại có 3 mức (tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp) mà không 2 mức vì "như thế độ rủi ro hơi cao quá".

"Nếu giả sử độ một nửa phải thay thì lấy ai làm, thay kịp không? Có khi mình chỉ nghe một thông tin này thôi chưa chắc đã chính xác, đã thế cho ông này phiếu thấp thì nguy hiểm lắm", Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Ông cũng chia sẻ có những ngành khách quan là khó như giáo dục, y tế. Cũng cần phải nhìn khách quan, thông cảm chia sẻ.

"Có làm mới biết cũng gian nan lắm, phải thông cảm, chia sẻ nên chỗ này phải rất thận trọng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.


Nguồn: vietnamnet.vn


Tin liên quan