Hình ảnh kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại một số xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh

14:05 24/11/2020
Thực hiện Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020. Theo sự phân công của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch đề ra, các Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Văn
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Bắc
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Tây
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Đồng
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Phong
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Giang
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Xuân
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Thư
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Hải
Kiểm tra công tác CCHC tại xã Kỳ Phú


Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh


Tin liên quan