77 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

09:36 05/12/2018
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối NSW tăng mạnh những ngày gần đây.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối NSW tăng mạnh những ngày gần đây.

Mô hình kết nối NSW.

Cập nhật đến ngày 8/11/2018, 11 bộ, ngành đã triển khai 130 thủ tục hành chính trên NSW. Đáng chú ý, có tăng 77 thủ tục hành chính mới được kết nối từ sau tháng 7/2018.

Hệ thống NSW xử lý hơn 1,6 triệu hồ sơ của hơn 24.900 doanh nghiệp.

Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, ASW được triển khai chính thức từ ngày 01/01/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử với 4 quốc gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia).

Tính đến ngày 31/10/2018, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 4 nước ASEAN là 48.950; tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 81.101.

Về thực hiện Kế hoạch hành động ban hành theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, theo Cơ quan Thường trực, Kế hoạch hành động của Chính phủ đề ra mục tiêu từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018, triển khai mới 138 thủ tục hành chính.

Như vậy, dự kiến đến hết năm 2018 hoàn thành 88% (121/138) so với mục tiêu nêu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Với 17 thủ tục còn lại đang trong quá trình chuẩn bị, khó có khả năng hoàn thành trong năm 2018 mà sẽ triển khai đầu năm 2019...


Theo: baohaiquan.vn


Tin liên quan